homeการใช้ google เบื่องต้น
person
การใช้ google เบื่องต้น

ผู้สอน
นาย สุรเดช ตรีวงษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การใช้ google เบื่องต้น

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4964

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เร็ว ๆ นี้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)