homeเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ ชีวิต
person
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ ชีวิต

ผู้สอน
นาย ยอดยิ่ง แซ่ลี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ ชีวิต

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4968

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เพื่อชีวิต จริงๆ  

()()

(^^)

(")(")


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)