homeเทคโนโลยี (ออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ) ม.5 /9
person
เทคโนโลยี (ออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ) ม.5 /9

ผู้สอน
นางสาว พิสุดา ธิบูรณ์บุญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยี (ออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ) ม.5 /9

Class ID
49681

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันและวิเคราะห์สาเหตุ หรือปัจจัยที่ส่งผลต่อ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)