เทคโลโนยีสารสนเทศ
ผู้สอน

น สุวรรยา หาดยาว

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เทคโลโนยีสารสนเทศ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4977

สถานศึกษา
โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมายของ  เทคโลโนยีสารสนเทศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.