homeการเขียนโปรแกรมภาษาซี
person
การเขียนโปรแกรมภาษาซี

ผู้สอน
นางสาว ชนาธิป แซ่จิว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การเขียนโปรแกรมภาษาซี

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4981

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เรียนรู้คำสั่ง การทำงานต่างๆ และพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาซี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)