ผู้สอน
จันจิรา ชายชูจีน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

รูปเรขาคณิต


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4987

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


คำอธิบายชั้นเรียน

รูปเรขาคณิต ประกอบด้วย รูปสี่เหลี่ยม รูปสามเหลี่ยม และวงกลม