homeรูปเรขาคณิต
personperson_add
รูปเรขาคณิต

ผู้สอน
จันจิรา ชายชูจีน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
รูปเรขาคณิต

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4987

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รูปเรขาคณิต ประกอบด้วย รูปสี่เหลี่ยม รูปสามเหลี่ยม และวงกลม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)