homeจำนวนนับ 11- 20
personperson_add
จำนวนนับ 11- 20

ผู้สอน
นางสาว เสาวรส ไกรนรา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
จำนวนนับ 11- 20

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4990

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

บทเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับ 11- 20 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)