homeจำนวนนับ 11- 20
person
จำนวนนับ 11- 20

ผู้สอน
นางสาว เสาวรส ไกรนรา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
จำนวนนับ 11- 20

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4990

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

บทเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับ 11- 20 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)