เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ 1/63


ผู้สอน
อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ 1/63

Class ID
50503

Class Code
6002102

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คำอธิบายวิชา

เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ 1/63


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)