ผู้สอน
นางสาว ชรพร รักป่าไม้
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ป.4


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5059

สถานศึกษา

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คำอธิบายชั้นเรียน

ส่วนประกอบของร่างกายมนุษย์