63-1 วท 6003401 การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ [ 51038 ]พฤหัสบดี


ผู้สอน
ผศ. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 27 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
63-1 วท 6003401 การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ [ 51038 ]พฤหัสบดี

Class ID
51038

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คำอธิบายวิชา

63-1 วท 6003401 การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ [ ]


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)