homeงานไม้เบื้องต้น
personperson_add
งานไม้เบื้องต้น

ผู้สอน
นาย ใย ยศยิ่ง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
งานไม้เบื้องต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5111

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

                ศึกษาลักษณะ  ชนิด  ขนาดของไม้  เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน วิธีการ กะ วัด ตัด ไส เพลาะ เจาะ บาก การเข้าปากไม้

การประกอบและการตกแต่งชิ้นงาน

                ปฏิบัติงานฝึกทักษะเกี่ยวกับการอ่านแบบ กะ วัด ตัด ไส เพลาะ เจาะ บาก เข้าปากไม้ ประกอบตกแต่งชิ้นงาน ผลิตชิ้นงานตามแบบกำหนด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)