ทักษะการพัฒนาอาชีพ


ผู้สอน
Phatcharaphon Aurit
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 3 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ทักษะการพัฒนาอาชีพ

รหัสวิชา
51181

รหัสวิชาของสถานศึกษา
1266080000

สถานศึกษา
กศน.ตำบลทับคล้อ กศน.อำเภอทับคล้อ สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดพิจิตร

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books