เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

User testing HRM3

เกี่ยวกับชั้นเรียน
- ทดสอบการใช้งานเกี่ยวกับการจัดวางข้อมูลภายในเว็บไซต์
- ทดสอบโครงสร้างข้อมูลของเว็บไซต์
- ทดสอบคำที่ใช้เป็นชื่อ link ภายในเว็บไซต์
- ทดสอบการใช้งานของ User กลุ่มเป้าหมาย