homeUser testing HRM3
person
User testing HRM3

ผู้สอน
สิรญา จันทร์ประเสริฐ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
User testing HRM3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
512

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา
- ทดสอบการใช้งานเกี่ยวกับการจัดวางข้อมูลภายในเว็บไซต์
- ทดสอบโครงสร้างข้อมูลของเว็บไซต์
- ทดสอบคำที่ใช้เป็นชื่อ link ภายในเว็บไซต์
- ทดสอบการใช้งานของ User กลุ่มเป้าหมาย 

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)