เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สำนวน คำพังเพย ชั้นประถมปีที่ 6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สำนวน คำพังเพย เป็นกลุ่มคำหรือประโยคที่ใช้สอน หรือเป็นคติเตือนใจเพื่อให้ปฏิบัติตามในสิ่งที่ดี และห้ามปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ดีsmiley