ชั้นปริญญาตรีปี2

คำอธิบายชั้นเรียน

การศึกษาคือชีวิต