homeคณิตพื้นฐาน ม.3
person
คณิตพื้นฐาน ม.3

ผู้สอน
นางสาว อรภาณี เงื่อนตะคุ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คณิตพื้นฐาน ม.3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5155

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชาพื้นฐาน รหัส ค32102 ภาค 2/2555


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)