homeการสร้างหนังสืออิเล็คทรอนิกส์
personperson_add
การสร้างหนังสืออิเล็คทรอนิกส์

ผู้สอน
นาย โกวิท มุขพริ้ม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การสร้างหนังสืออิเล็คทรอนิกส์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5165

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาที่1(วิชาเพิ่มเติม)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)