home(2/2555)COM3215.01 Data Warehousing and Applications
person
(2/2555)COM3215.01 Data Warehousing and Applications

ผู้สอน
ภาณุ(Phanu) วราภรณ์(Waraporn)
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
(2/2555)COM3215.01 Data Warehousing and Applications

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5184

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

COM3215 คลังข้อมูลและการประยุกต์ หมู่เรียน 01


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)