การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป


ผู้สอน
รังสิต สิงห์มหาไชย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 21 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

Class ID
51897

Class Code
ง33281

สถานศึกษา
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
คำอธิบายวิชา

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ม.6


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)