การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป


ผู้สอน
รังสิต สิงห์มหาไชย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

Class ID
51897

Class Code
ง33281

สถานศึกษา
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
คำอธิบายวิชา

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ม.6


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)