สร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Adobe After Effect

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

Adobe After Effect