การช่วยเหลือดูแลทารกและเด็ก (หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 63)


ผู้สอน
Haneefah Jeh-Alee
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การช่วยเหลือดูแลทารกและเด็ก (หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 63)

Class ID
52210

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คำอธิบายวิชา

การช่วยเหลือดูแลทารกและเด็ก สำหรับนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รหัสนักศึกษา 63


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)