homeเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้(อังคาร บ่าย 523)
person
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้(อังคาร บ่าย 523)

ผู้สอน
ผศ. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้(อังคาร บ่าย 523)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
523

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ภาคเรียน 1/2554


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)