Product Development II


ผู้สอน
Thawien Wittaya
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
Product Development II

Class ID
52323

Class Code
850-453

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คำอธิบายวิชา

สมบัติของวัสดุบรรจุภัณฑ์และเทคนิคการบรรจุสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)