พระอธิการวิรัตน์
ผู้สอน

พระอธิการ วิรัตน์ ราเซอร์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
พระอธิการวิรัตน์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5240

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

คำอธิบายชั้นเรียน

เชิญเข้าร่วมห้องเรียนออนไลน์ครับ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.