homeพระอธิการวิรัตน์
personperson_add
พระอธิการวิรัตน์

ผู้สอน
พระอธิการ วิรัตน์ ราเซอร์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
พระอธิการวิรัตน์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5240

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เชิญเข้าร่วมห้องเรียนออนไลน์ครับ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)