ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

กวิสรา บุญอินทร์

โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด(เทศบาล1)

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2