homeหลัการจัดการ
personperson_add
หลัการจัดการ

ผู้สอน
person
นางสาว ปวรรัตน เลิศสุวรรณเสรี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
หลัการจัดการ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5252

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)