ผู้สอน
นางสาว พนิดา วัชระรังษี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5253

สถานศึกษา

วิทยาลัยราชพฤกษ์


คำอธิบายชั้นเรียน

ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) หมายถึง ธุรกิจที่มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป อาจเป็นการร่วมกันระหว่างบริษัทเอกชนกับเอกชน รัฐบาลกับรัฐบาล หรือระหว่างเอกชนกับรัฐบาลก็ได้ สาเหตุของการเกิดธุรกิจระหว่างประเทศ