รายวิชาฝึกงาน ชั้นปีที่ 3 รหัส 61 (3/2563)


ผู้สอน
Admin ClassStart-2
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
รายวิชาฝึกงาน ชั้นปีที่ 3 รหัส 61 (3/2563)

Class ID
52655

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คำอธิบายวิชา

รายวิชาฝึกงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำหรับนักศึกษา รหัส 61 เพื่อปฏิบัติฝึกงาน ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)