homeQuantitative Analysis
personperson_add
Quantitative Analysis

ผู้สอน
person
นาย พัชร พิลึก
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Quantitative Analysis

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5272

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ประจำปีการศึกษา 2/2555


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)