วท.6003307 การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิคส์เพื่อการศึกษา (คอมพิวเตอร์ศึกษา 611152601-02 ปีการศึกษา2/2563)


ผู้สอน
อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วท.6003307 การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิคส์เพื่อการศึกษา (คอมพิวเตอร์ศึกษา 611152601-02 ปีการศึกษา2/2563)

Class ID
52942

Class Code
วท.6003307

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คำอธิบายวิชา

วท.6003307


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)