ผู้สอน
นาย วินัย วิลัยพิษ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 6/2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5300

สถานศึกษา

โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียน  มัธยมศึกษาปีที่  6/2   โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม