ธรรมมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับผู้บริหารการศึกษา


ผู้สอน
รศ.ดร. โกสุม สายใจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 5 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ธรรมมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับผู้บริหารการศึกษา

Class ID
53009

Class Code
931-223

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชพฤษ์
คำอธิบายวิชา

รรมมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับผู้บริหารการศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)