พื้นฐานธุรกิจดิจิทัล


ผู้สอน
นาย สราวุฒิ งามศักดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 18 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
พื้นฐานธุรกิจดิจิทัล

Class ID
53187

Class Code
30204-2001

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
คำอธิบายวิชา

-


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)