เทคโนโลยีเครื่องดื่ม เทอม2/2563


ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรชัย รัตนสุข
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีเครื่องดื่ม เทอม2/2563

Class ID
53200

Class Code
SCG4207

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
คำอธิบายวิชา

ชนิดของเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์และที่มีแอลกอฮอล์ที่จะส่งผลต่อสุขภาพพลานามัย การผลิตเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การควบคุมการผลิต การใช้วัตถุดิบและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง Kinds of Non-alcoholic and alcoholic beverage that effect on healthy, processing non-alcoholic and alcoholic beverage, control, raw material usage and instrument.


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)