homeระเบียบวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
person
ระเบียบวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ผู้สอน
ดร. ศราวุธ ราชมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระเบียบวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5328

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ข้อสอบ 40 ข้อ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)