ผู้สอน
นัฏยา ลิ้มไพบูลย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานอาชีพ (ช่างยนต์)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5346

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น


คำอธิบายชั้นเรียน

โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ