เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Mathematics for Computer Science: CS

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ภาษาและสัญลักษณ์ของคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ เซต ฟังชันก์และความสัมพันธ์ การพิสูจน์ และอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ อัลกอริทึม ฟังก์ก่อกำเนิดและความสัมพันธ์เวียนเกิด การแจงนับและการจัดหมู่ ทฤษฎีบททวินาม ทฤษฎีกราฟ กราฟไม่มีทิศทาง และกราฟมีทิศทาง ตัวแทนเมทริกซ์ของกราฟ