2-63_4-3การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น


ผู้สอน
นาย กฤษฎากร ผ่องศาลา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 2 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
2-63_4-3การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น

Class ID
53539

Class Code
ว31297

สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)