เช็คกิจกรรมหน้าเสาธง 2/2563


ผู้สอน
ครู ฐาปนวัฒน์ ธงชัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 1 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
เช็คกิจกรรมหน้าเสาธง 2/2563

Class ID
53598

Class Code
0000

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
คำอธิบายวิชา

มาเข้าแถวก่อนเวลา 07.30 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)