การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1/1 ปีการศึกษา 2563


ผู้สอน
นาย อัครชัย ปานุเวช
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1/1 ปีการศึกษา 2563

Class ID
53855

Class Code
ว 21102

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ (ชุมชนเปือยหัวดง)
คำอธิบายวิชา

ยังไม่ระบุ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)