homeคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
personperson_add
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

ผู้สอน
นัฏยา ลิ้มไพบูลย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5397

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียน คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ปวช.2/1 ช่างยนต์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

เรียนวันจันทร์ เวลา 08.40-11.40 ห้อง 317


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)