homeเทคโนโลยีสารสนเทศ
personperson_add
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้สอน
นัฏยา ลิ้มไพบูลย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5398

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

เรียนวันพุธ เวลา 08.40-11.40 ห้อง 442


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)