เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ปวส 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา โครงการ และวิชา วิเคราะห์และออกแบบระบบ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

   สำหรับนักศึกษา ปวส.2 แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ครูผู้สอน    นางวีนา   ยอดทอง   

โทรมือถือ    0894981399

E-mail: [email protected]