homeปวส 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา โครงการ และวิชา วิเคราะห์และออกแบบระบบ
person
ปวส 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา โครงการ และวิชา วิเคราะห์และออกแบบระบบ

ผู้สอน
วีนา ยอดทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปวส 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา โครงการ และวิชา วิเคราะห์และออกแบบระบบ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5406

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

   สำหรับนักศึกษา ปวส.2 แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ครูผู้สอน    นางวีนา   ยอดทอง   

โทรมือถือ    0894981399

E-mail: kruwena@hotmail.com


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)