homeปวส 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา โครงการ และวิชา วิเคราะห์และออกแบบระบบ
personperson_add
ปวส 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา โครงการ และวิชา วิเคราะห์และออกแบบระบบ

ผู้สอน
วีนา ยอดทอง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ปวส 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา โครงการ และวิชา วิเคราะห์และออกแบบระบบ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5406

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

   สำหรับนักศึกษา ปวส.2 แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ครูผู้สอน    นางวีนา   ยอดทอง   

โทรมือถือ    0894981399

E-mail: [email protected]


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)