home344-484 วิทยาการเข้ารหัสลับเบื้องต้น
person
344-484 วิทยาการเข้ารหัสลับเบื้องต้น

ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา ปรีชาวีรกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
344-484 วิทยาการเข้ารหัสลับเบื้องต้น

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5417

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

344-484 วิทยาการเข้ารหัสลับเบื้องต้น ภาคการศึกษาที่ 2/2555


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)