TM641

ผู้สอน
person
นาย อิทธิพล มะโนน้อม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
TM641

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5425

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาว่าด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)