homeการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิค
personperson_add
การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิค

ผู้สอน
นาย ณรงค์ กะวิเศษ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิค

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5437

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

Process


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)