K-me--M51

ผู้สอน
นางสาว ขนิษฐา เวชรังษี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
K-me--M51

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5438

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

มอห้าเรียนเรื่อง ไฟฟ้าเคมี

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)