homeระดับ ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
person
ระดับ ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผู้สอน
วีนา ยอดทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระดับ ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5439

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ระดับ ปวส.2 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)