homeระดับ ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
personperson_add
ระดับ ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผู้สอน
วีนา ยอดทอง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระดับ ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5439

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ระดับ ปวส.2 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)