ผู้สอน
นางสาว สาวิณี บุญผลึก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5440

สถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

--------------------