homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชางานบ้าน
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชางานบ้าน

ผู้สอน
นาย สิริ หิรัญบริรักษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชางานบ้าน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5448

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สดฟสกฟ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)